<sub id="hpnz3"><listing id="hpnz3"><mark id="hpnz3"></mark></listing></sub>
<noframes id="hpnz3"><address id="hpnz3"><nobr id="hpnz3"></nobr></address>
<address id="hpnz3"><listing id="hpnz3"><menuitem id="hpnz3"></menuitem></listing></address>

   <address id="hpnz3"><address id="hpnz3"><listing id="hpnz3"></listing></address></address>
    <form id="hpnz3"><nobr id="hpnz3"><progress id="hpnz3"></progress></nobr></form>

    您的位置:首頁在線智商測試

     


    這是歐洲流行的測試題,共33題,測試時間20分鐘,最大IQ為174分
     


     第1-8 題:請從理論上或邏輯的角度在后面的空格中填入后續字母或數字;

    1. A, D, G, J
    2. 1, 3, 6, 10
    3. 1, 1, 2, 3, 5
    4. 21, 20, 18, 15, 11
    5. 8, 6, 7, 5, 6, 4
    6. 65536, 256, 16
    7. 1, 0, -1, 0
    8. 3968, 63, 8, 3

    第9-15 題:請從右邊的圖形中選擇一個正確的(a,b,c,d)填入左邊的空白處
     
    1.       
     a b c d
    2.      
     a b c d
    3.     
     a b c d
    4.     
     a b c d
    5.     
     a b c d
    6.    
     a b c d
    7.    
     a b c d

    第16-25 題:從右邊的列(A B C D)中選擇圖形,以滿足左邊的圖形按照邏輯角度能正確排列下來

                                                                              

    1.            
     A B C D

    2.            
     A B C D

    3.           
     A B C D

    4.          
     A B C D

    5.          
     A B C D

    6.         
     A B C D

    7.        
     A B C D

    8.         
     A B C D

    9.        
     A B C D

    10.        
     A B C D

      


    第26-29 題:在左邊的四個圖形中缺少兩個圖形,請從右邊的一組圖形(a b c d e)中選出兩個填入左邊以使左邊的圖形從邏輯角度上能成雙配對

    1.             
      a b c d e

    2.             
      a b c d e

    3.             
      a b c d e

    4.           
      a b c d e


    第30-33 題:在下列題目中每一行都缺少一個圖,請從右邊選擇一個(a b c d)插入左邊圖形中以使左邊的圖形邏輯角度上能成雙配對

    1.       
     a b c d
    2.      
     a b c d
    3.       
     a b c d
    4.      
     a b c d

     
     
    人妻夜夜爽天天爽